TUYEP Operasyonu Hakkında

Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse edilmektedir.

TUYEP Operasyonunun amacı; Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.

TUYEP Operasyonu; Teknik Yardım, VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ve Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Programı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşlar tarafından ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilecek/revize edilecek ve ayrıca taahhüt edilen mesleklerde sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmek üzere VOC-Test merkezleri kurulacaktır. Uygulama süresi 18 ay olan programın bütçesi yaklaşık 5 milyon Avro’dur.

VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı bileşeni hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Programı kapsamında; MYK tarafından yetkilendirilen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında (YBK) sınava girerek başarılı olan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan 50.000 bireyin sınav ücretleri doğrudan hibe fonundan karşılanacaktır. Uygulama süresi 48 ay olarak tasarlanan programın bütçesi yaklaşık 5,6 milyon Avro’dur.

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Programı bileşeni hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Teknik Yardım bileşeni kapsamında; MYK ve paydaşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına destek olunacak, Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) güçlendirilecek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanması geliştirilecektir.

Sözleşme Makamı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan teknik yardım bileşeni GOPA Danışmanlık Ltd.Şti. liderliğinde ve GOPA Danışmanlık (GOPA Consultants), GOPA Worldwide Consultants (GOPA EEP), INTEGRATION Uluslararası Yönetim Danışmanlığı, IBE Eğitim Araştırma Enstitüsü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden oluşan konsorsiyum üyeleri ile beraber yürütülmektedir. Uygulama süresi 36 ay, bütçesi yaklaşık 4.7 milyon Avro olan teknik yardım bileşeni 25 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı ile resmen başlatılmıştır.

Teknik Yardım Bileşeni Kapsamında Yapılacak Faaliyetler:

  • MYK ve paydaşlarına yönelik kapsamlı ve çeşitli eğitimler, teknik bilgilendirmeler, çalıştaylar düzenlenecek ve MYK faaliyetlerine yönelik olarak rehberler ile eğitim bilgi paketleri hazırlanacaktır.
  • Avrupa Birliği üyesi ülkelerle belirli konularda gerçekleştirilecek kıyaslama (benchmarking) çalışmaları yürütülecektir.
  • UYS Kalite Güvence sistemine yönelik raporlar ve rehberler hazırlanacak, ilgili çalıştaylar ile denetim ve dış doğrulama süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
  • TYÇ mevzuatı, prosedürleri ve dokümanları ile ilgili gözden geçirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirilecek, belirlenen alanlarda rehber, bilgi paketi, prosedür ve kriterler hazırlanacak ve TYÇ ile ilgili paydaşlara yönelik eğitimler verilecektir.
  • MYK ve TYÇ web siteleri yenilenecek, MYK Portala yönelik iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.
  • Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında; açılış ve kapanış konferansları, UYS ve TYÇ’ye yönelik ulusal ve uluslararası konferanslar, TYÇ’ye yönelik tanıtıcı seminerler, UYS’ye yönelik tanıtıcı bölgesel bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Ayrıca tanıtım ve bilgilendirme materyalleri, eğitim videoları ve spot filmler hazırlanacaktır.
  • Avrupa Birliği üye ülke örneklerinin incelenmesi amacıyla çalışma ziyareti ve iş gölgeleme (work shadowings) etkinlikleri ile akran öğrenme etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Teknik Yardım bileşeni hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.