İESP SOP III. Müdahale Kategorisi:
Farkındalık Arttırma

Etkili ve yaratıcı bir iletişim stratejisinin önemi yadsınamaz. Bu nedenle MYK’nın uyguladığı faaliyetler, UMYS, TYÇ ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri’nin nasıl edinilebileceği konularında farkındalık yaratmak için yenilikçi yöntemler geliştirilecektir.

Güçlü bir hedef kitle analizine dayalı kapsayıcı bir farkındalık artırma stratejisi hazırlanacaktır. MYK’ya farkındalık artırma ve iletişim stratejisi geliştirme ve uygulama konularında destek verilecektir. Stratejiler, aşağıdaki yöntemlerle uygulanacaktır:

  • Düzenli bilgi akışı- haber bültenleri, broşürler, basın duyurusu ve web siteleri;
  • YBK’lar için yetkinlik ve yeterliliğe dayalı kapsayıcı değerlendirme rehberleri ve eğitim materyalleri;
  • Etkinlikler – ulusal ve uluslararası konferanslar, yerel farkındalık artırıcı faaliyetler;
  • Tanıtım materyalleri- video, broşür, poster, afiş, kalem, not defteri ve çantalar;
  • Etkileşimli web sitelerinin hazırlanması;
  • Mevcut meslek standartları ve yeterliliklerin çevrilmesi ve internetten erişilebilir hale getirilmesi;
  • Mevzuat kitapçığının basılması;
  • Sosyal medyaya ilişkin usul ve esasların saptanması ve paylaşılması;
  • Eğitim videoları ve spot filmler.