İESP SOP IV. Müdahale Kategorisi:
Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

MYK’nın sorumlulukları arasında ulusal AB müktesebatına uyum programı kapsamında “3. Bölüm: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” ve “26. Bölüm: Eğitim ve Kültür” alanlarındaki uyumlulaştırma çalışmaları da yer almaktadır. Uyumlulaştırma çalışmaları aşağıdaki kanunlar çerçevesinde devam etmektedir:

  • Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin Kurulması başlıklı, 23 Nisan 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı (2008/C 111/01);
  • Eğitim ve Öğretimde İş birliği için Stratejik Çerçeve (‘ET 2020’) başlıklı, 12 Mayıs 2009 tarihli Konsey Sonuç Bildirgesi (2009/C 119/02);
  • Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması başlıklı, 20 Aralık 2012 tarihli Tavsiye Kararı (2012/C 398/01);
  • ‘Erasmus +’: Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Birlik Programı başlıklı, 11 Aralık 2013 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Mevzuatı.

Müktesebata uyum çalışmaları; geniş çaplı uzmanlık ve takım çalışması gerektirdiği için TUYEP faaliyetleri AB üye ülkeleri arasındaki en iyi uygulamaların araştırılmasına da odaklanacaktır. Bu amaçla inceleme gezileri ve akran öğrenme faaliyetleri düzenlenecek ve sonuçları raporlanacaktır. Paydaşların da katılımıyla düzenlenen faaliyetler sırasında, farklı ülkelerin mesleki yeterlilik sistemleri, tanınan mesleki yeterlilik sistemleri ve Europass merkezleri incelenecektir. MYK benzeri kuruluşların dış incelemesine dair örnek, model, usul ve esaslar gibi tüm detayları içeren bir rapor hazırlanacaktır. Ziyaret edilecek kuruluşlar; çalışma alanları ve faaliyetlerinin MYK’ya benzerliğine göre seçilecektir.