VOC-Test Merkezleri – III Hibe Programı

VOC-Test Merkezleri – III Hibe Programının amacı; nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, örgün ve yaygın eğitimin geçerliliğinin sağlanması ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması amacıyla ulusal meslek standartları ile ulusal yeterliliklerin geliştirilmesini ve/veya revizyonunu desteklemek; uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve belgelendirme yapısı sağlayarak etkin, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) yaygınlaştırmak için VOC-Test Merkezleri kurulmasını desteklemektir.

Program kapsamında; hibe almaya hak kazanan kuruluşlar tarafından ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilmesi/revize edilmesi ve ayrıca taahhüt edilen mesleklerde sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmek üzere VOC-Test Merkezleri kurulması hedeflenmiştir.

Başvurusu yapılan her proje için talep edilebilecek asgari hibe tutarı 150.000 Avro, azami hibe tutarı 250.000 Avro olarak belirlenmiştir. Hibe programı kapsamında, toplam 15 sektörde 23 proje hibe almaya hak kazanmış olup; hibe almaya hak kazanan proje sahibi hibe faydalanıcısı kuruluşlar ile sözleşmelerin imza süreçleri 2020 Ekim ayı içerisinde tamamlanmış ve 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla projelerin uygulama dönemleri başlamıştır. Onaylanan hibe sözleşmelerinin toplam tutarı 4.840.059,74 Avro’dur.

Program kapsamında yürütülecek olan projeler sonucunda;

  • 15 sektörde toplam 23 sınav ve belgelendirme merkezi kurulması,
  • 23 ulusal meslek standardı geliştirilmesi,
  • 61 ulusal meslek standardının güncellenmesi,
  • 60 ulusal yeterlilik geliştirilmesi,
  • 32 ulusal yeterliliğin güncellenmesi,
  • Toplam 133 ulusal yeterlilikte/meslekte belgelendirme yapılması hedeflenmektedir.

Bugüne kadar yürütülen projeler kapsamında;

  • Toplam 116 ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik geliştirilmiş/revize edilmiş,
  • 22 hibe faydalanıcısı kuruluşla MYK yetkilendirme ön sözleşmesi imzalanmış,
  • 20 hibe faydalanıcısı kuruluş TÜRKAK akreditasyon başvurusunda bulunmuş,
  • 2 hibe faydalanıcısı kuruluş TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.