VOC-Test Merkezleri – III Hibe Programı

VOC-Test Merkezleri – III Hibe Programının amacı; MYK’nın faaliyetlerinin sınıflandırıldığı 26 sektörde uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme-değerlendirme ve belgelendirme sistemini desteklemek, ulusal meslek standartları (UMS) ile ulusal yeterliliklerin (UY) geliştirilmesini ve/veya revizyonunu teşvik etmek ve etkin, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) yaygınlaştırmak için VOC-Test Merkezleri kurulmasına katkı sağlamaktır.

Programdan faydalanacak kuruluşlar; ilgili sektörlerde UMS ve UY geliştirecek ve/veya ilgili revizyonları gerçekleştirecektir. Ayrıca, UMS ve UY’lere dayalı ölçme-değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek için VOC-Test Merkezleri kuracaklardır.

Program kapsamında desteklenecek projelerin uygulama süreleri en fazla 18 ay olacak olup projelere 150.000 – 250.000 Avro arasında hibe verilecektir. Program kapsamında alınan başvuruların değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla beraber Kasım 2020’de VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programının uygulama döneminin başlatılması planlanmaktadır.