Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Programı

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe – II Programının amacı; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında (YBK) sınava girerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan bireylerin desteklenmesi ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanların istihdam edilmesine yardımcı olarak işgücü maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunulmasıdır.

Program kapsamında sınavlarda başarılı olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan bireylerin sınav ücreti doğrudan hibe fonundan karşılanacaktır. Uygulama dönemi 48 ay olan doğrudan hibe programı kapsamında 50.000 bireyin sınav ücretinin karşılanması hedeflenmektedir.

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe – II Programı, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda 18 Mayıs 2018 tarihinde yapılan bir değişiklik neticesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından geçici süreliğine askıya alınmıştır. Söz konusu askı kararına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, askı kararının kaldırılmasının ardından uygulama dönemi başlayabilecektir.