Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Programı

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe – II’nin amacı; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında (YBK) sınava girerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan bireylerin desteklenmesi ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanların istihdam edilmesine yardımcı olarak işgücü maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunulmasıdır.

Proje kapsamında sınavlarda başarılı olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan bireylerin sınav ücreti doğrudan hibe fonundan karşılanacaktır.

Hibe desteği kapsamında; MYK tarafından yetkilendirilen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında (YBK) sınava girerek başarılı olan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan 75.000 bireyin sınav ücretlerinin doğrudan hibe fonundan karşılanması hedeflenmektedir.

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II uygulama dönemi 1 Eylül 2021 tarihinde başlamıştır.