Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Çalıştayı
8 Mayıs 2023

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Çalıştayı

8 Mayıs 2023 tarihinde MYK Yetkili Belgelendirme Kuruluşlarına (YBK) yönelik eğitim çalıştayı Grand Ankara Hotel’de düzenlendi. Bir günlük etkinliğe Türkiye genelindeki YBK’lerden 350 delege katılım sağladı.

Çalıştay, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı, Sn. Cemal Cihan Coşkun’un açılış konuşmaları ile başladı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardım Daire Başkanı Sn. Süreyya Erkan ve AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Mustafa Balcı’nın konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, Ulusal Yeterliliklerin değerlendirilmesinde alternatif ölçme araçlarının hazırlanma süreçleri ve uygulamalarına ilişkin sunum yaptı. Delegeler daha sonra 4 gruba ayrıldı ve her grup aynı konularda eğitim aldı:

  • Veri Kayıplarına İlişkin İşlemler ve Duyurular,
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu düzenlemelerindeki son değişiklikler,
  • Yetkinlik kanıtı toplamada portföylerin ve e-portfolyoların kullanılması

Her grup ayrıca MYK Test ve Belgelendirme Daire Başkanı Elif Özlem BABAOĞLU ile delegelerin çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getirdiği Açık Forum oturumu gerçekleştirmiştir.

Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Çalıştaydan Görüntüler

Çalıştaydan Görüntüler 1/3
Çalıştaydan Görüntüler 2/3
Çalıştaydan Görüntüler 3/3