27 Temmuz 2023

Uluslararası Kapanış Konferansı’nın Planlanması İçin Bir Toplantı Düzenlendi

Ekim 2023’te yapılması planlanan TÜYEP Uluslararası Kapanış Konferansının gündemini ve kapsamını görüşmek üzere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (EUD), Sözleşme Makamı (ÇSGB), MYK ve ETP ile toplantı bir toplantı düzenlendi.

Toplantının ana konusu, TÜYEP Projesi kapsamında elde edilen sonuçları paylaşmak ve ardından AB ve diğer paydaşlardan öğrenilen derslerden yola çıkarak Türkiye Yeterlilik Sisteminin sürekli gelişimi için bundan sonra atılacak olan adımları tartışmaktı.