Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Meslek Yüksekokul Eğitim Programlarına Yansıtılmasına İlişkin 2. Çalıştay
22-23 Aralık 2022

Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Meslek Yüksekokul Eğitim Programlarına Yansıtılmasına İlişkin 2. Çalıştay

TUYEP Projesi kapsamında Yükseköğrenim Kurumu paydaşları için 22-23 Aralık tarihlerinde Ankara Limak Otel’de eğitim düzenlendi. Bu görevin genel amacı, mevcut yüksek öğretim müfredatlarının ilgili ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerle uyumlu hale getirilmesi için gözden geçirme ve revizyon metodolojisini yaygınlaştırmaktır. Pilot çalışma sırasında kazanılan bilgi ve deneyimlerin yükseköğretim sektörü içinde meslektaşları ile daha geniş çapta paylaşılması amaçlandı. Bu çalıştay sonucunda, ulusal meslek standartlarının yükseköğretim programlarına yansıtılması için gerekli yöntem yaygınlaştırıldı ve ilgili eğitim kurumlarının programlarında ulusal mesleki sandartlar konusunda farkındalık yaratıldı.

Çalıştaydan Görüntüler

Çalıştaydan Görüntüler 1/4
Çalıştaydan Görüntüler 2/4
Çalıştaydan Görüntüler 3/4
Çalıştaydan Görüntüler 4/4