TUYEP Teknik Uzman Eğitimi & Çalıştayı
23-25 Mart 2022

TUYEP Teknik Uzman Eğitimi & Çalıştayı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Teknik Yardım Projesi (TUYEP)” kapsamında 2-4 ve 23-25 Mart 2022 tarihlerinde iki farklı “Teknik Uzman Eğitimi & Çalıştayı” gerçekleştirildi. Teknik Uzman Eğitimi ve Çalıştayları’nın ilk gününde Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sn. Adem Ceylan ve Denetim Dairesi Başkanı Sn. Nuri Bilseloğlu nitelikli iş gücü, eğitim ve istihdamın geliştirilmesi, AB uyum sürecinde MYK’nın oluşumu ve MYK teknik uzman havuzu ve denetimler hakkında bilgilendirme konuşmaları gerçekleştirdi. Daha sonra projenin kilit uzmanları ve ilgili alanda çalışmalar yapan uzmanlar tarafından teknik eğitimler verildi. Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde ise sektörel eğitimler ve çalıştaylara ev sahipliği yapılarak katılımcılar arasındaki deneyim ve bilgi paylaşımına odaklanıldı.

Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler

Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 01/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 02/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 03/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 04/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 05/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 06/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 07/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 08/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 09/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 10/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 11/12
Eğitim & Çalıştaydan Görüntüler 12/12