Türkiye
17-18 Ocak 2023

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Konferansı

Yeterliliklerin çerçevelere yerleştirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınması, kredi ve paydaşlar arası iletişim mekanizmları gibi konularda iyi tecrübelerin paylaşılması ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yönelik farkındalığın artırılması için ulusal kilit isimleri bir araya getirmesi amacıyla 17- 18 Ocak tarihlerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Ulusal Konferansı düzenlenmiştir.

Ulusal konferansın ilk günü açılış konuşmaları ile başlamış; konuşmalar ise T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapılmıştır.

TYÇ Uluslararası Konferansı’nın ilk gün oturumlarında TYÇ Uzmanı Osman Coşar tarafından Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve TYÇ Uzmanı Nesrin Doğan tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Faaliyet Raporu, Uluslararası Uzman Alan Davidson tarafından Ulusal Yeterlilik Çerçevelerinde Kalite Güvencesi, TYÇ Kalite Güvence El Kitabı Hakkında Bilgilendirme konuları ele alınmıştır. İkinci gün ise çeşitli konularda yurt dışı uzmanların katılımıyla tematik seminerler düzenlenmiştir.

Tematik Seminer 1: Ulusal Yeterlilik Çerçevelerinin Yaygınlaştırılması ve Yeterliliklerin TYÇ’ye Yerleştirilmesi Rehberinin Sunumu

  1. Uluslararası Uzman Mikaela Kets, TQF Uzmanı Büşra Tekelioğlu tarafından desteklendi.

Tematik Seminer 2: TYÇ Kapsamında Önceki Öğrenmelerin Tanınması – Önceki Öğrenmelerin Tanınması Rehberinin Sunumu

  1. Uluslararası Uzman Karen Adams, TQF Uzmanı Osman Coşar tarafından desteklendi.

Tematik Seminer 3: Öz değerlendirme ve Dış Değerlendirme Faaliyetlerine İlişkin Rehberin Sunumu

  1. Uluslararası Uzman Alan Davidson, TQF Uzmanı Nesrin Doğan tarafından desteklendi.

Genel Raportör Uzman Gerard Madill tarafından konferansın ana tartışma konuları ve bazı sonuçları özetlendi, soru-cevap oturumu sonrası konferans tamamlandı.

Etkinlikten Görüntüler

Etkinlikten Görüntüler 1/6
Etkinlikten Görüntüler 2/6
Etkinlikten Görüntüler 3/6
Etkinlikten Görüntüler 4/6
Etkinlikten Görüntüler 5/6
Etkinlikten Görüntüler 6/6