25 Mart 2021

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi
Çevrimiçi İstişare Etkinliği

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) için Teknik Yardım Projesi kapsamında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliği 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler 1/9
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler 2/9

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İstişare Etkinliği’nde sırasıyla TYÇ Kurulu Başkan Vekili ve TÜRK-İŞ Temsilcisi Sayın Enis Bağdadioğlu, TYÇ Kurulu Başkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, TYÇ Kurulu YÖK Temsilcisi ve Tarsus Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem Ceylan açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler 3/9

Açılış konuşmalarının ardından TYÇ Strateji Belgesi’nin sunumu Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Sayın Osman Seçkin Akbıyık tarafından katılımcılara sunuldu.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler 4/9
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler 5/9

TYÇ Strateji Belgesi’nin sunumunun ardından İstişare Etkinliği’ne “Sorumluluklar ve Yol Haritası” başlıklı ilk çalıştay ile devam edildi. Bu çalıştayda katılımcılar üç farklı çalışma grubuna ayrıldı ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nden sorumlu olan MEB, YÖK ve MYK’nın TYÇ Strateji Belgesi kapsamındaki görev ve sorumlulukları ele alındı. Daha sonra TYÇ’ye ilişkin yol haritaları bu üç ana sorumlu kurumun temsilcileri ve kilit paydaşları tarafından çalışma gruplarında tartışma konusu olarak masaya yatırıldı.

Birinci oturumda gerçekleştirilen “Sorumluluklar ve Yol Haritası” başlıklı ilk çalıştayın ardından İstişare Etkinliği’ne, ikinci oturumda gerçekleştirilen “Öncelikler” başlıklı çalıştay ile devam edildi. Bu çalıştayda katılımcılar 4 farklı çalışma grubuna ayrılarak, TYÇ’nin Tamamlanması/Zenginleştirilmesi, Kalite Güvencesi/Güçlendirmesi, Kalite Güvence Belgelerinin Uygulanması, Erişim ve İlerleme ile Uluslararası Boyut konularından öncelikler tartışıldı.

İstişare Etkinliği’nde gerçekleştirilen “Sorumluluklar ve Yol Haritası” ve “Öncelikler” başlıklı çalıştayların ardından TUYEP Projesi, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Uzmanı Sayın Gerard Madill tarafından çalıştay sonuçlarının genel değerlendirmesi yapılarak etkinlik sonlandırdı.

Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler 6/9
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler 7/9
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler 8/9
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Çevrimiçi İstişare Etkinliğinden Görüntüler 9/9