Sonuç 3

“Araştırmalar/ Saha Çalışmaları/ Raporlar/ Etki Değerlendirmesi, İzleme & Değerlendirme/ AB Müktesebatı Uyum Tabloları gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.”
Bilimsel ve Teknik Çalışmalar Bileşeni
Proje Hedefleri
TUYEP Projesi Hedefleri
2020-09-06T17:33:20+03:00
“Araştırmalar/ Saha Çalışmaları/ Raporlar/ Etki Değerlendirmesi, İzleme & Değerlendirme/ AB Müktesebatı Uyum Tabloları gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.”Bilimsel ve Teknik Çalışmalar BileşeniProje Hedefleri