Sonuç 1

“MYK ve ilgili kuruluşların personeline eğitimler verilecek, Sosyal ortaklar/ STK’lar/ yerel aktörler/ KOBİ’ler/ Mesleki Sınav ve Belgelendirme Kurumları çalıştay, brifing, teknik uzmanlar ve saha ziyaretleriyle desteklenecek, TYÇ yönetim yapısı işler ve kullanılır hale getirilecek ve Dış doğrulama sistemi işlevsel hale getirilecektir.”
Kurumsal Kapasite Arttırımı Bileşeni
Proje Hedefleri
TUYEP Projesi Hedefleri
2020-09-06T17:31:25+03:00
“MYK ve ilgili kuruluşların personeline eğitimler verilecek, Sosyal ortaklar/ STK’lar/ yerel aktörler/ KOBİ’ler/ Mesleki Sınav ve Belgelendirme Kurumları çalıştay, brifing, teknik uzmanlar ve saha ziyaretleriyle desteklenecek, TYÇ yönetim yapısı işler ve kullanılır hale getirilecek ve Dış doğrulama sistemi işlevsel hale getirilecektir.”Kurumsal Kapasite Arttırımı BileşeniProje Hedefleri