Öğrenme çıktıları, performans kriterleri, bilgi, beceri, yeterlilik, tutum ve davranışların geliştirilmesi eğitimi
11-13 Ekim 2022

Öğrenme çıktıları, performans kriterleri, bilgi, beceri, yeterlilik, tutum ve davranışların geliştirilmesi eğitimi

TUYEP Projesi kapsamında öğrenme çıktıları, performans kriterleri, bilgi, beceri, yetkinlik, tutum ve davranış geliştirme eğitimi 11-12-13 Ekim tarihlerinde Limak Ambassadore Otel’de yüz yüze gerçekleştirildi. Eğitimin ilk günü, öğrenme çıktılarının tanımlanması ve özelliklerine ilişkin açıklamalarla başladı. Öğrenme çıktılarının türlerini tartıştıktan sonra katılımcılar, bireysel öğrenme çıktılarını yazarak günü sonlandırdılar. Eğitimin ikinci gününde katılımcılar öğrenme çıktılarının düzeyleri ve performans kriterleri üzerinde çalıştılar. Eğitimin üçüncü ve son günü ise Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin öğrenme çıktıları açısından incelenmesiyle başladı. Ardından katılımcıların bu konulara ilişkin sorularıyla eğitim sona erdi.

İlgi ve katkıları için tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Eğitimden Görüntüler

Eğitimden Görüntüler 1/2
Eğitimden Görüntüler 2/2