MYK Alan Uzmanları, Teknik Uzmanlar ve Paydaşlara Yönelik Eğitim
13-14 Mart 2023

MYK Alan Uzmanları, Teknik Uzmanlar ve Paydaşlara Yönelik Eğitim

Eğitimin ilk günü MYK Başkanı Adem Ceylan Bey’in açılış konuşmaları ile başlamış ardından Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak Akçay Zileli’nin Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm perspektifinde Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Önemi sunumları ile devam etmiştir.

Yeşil Dönüşüm toplantılarında, Türkiye’nin 2053 İklim Notr hedefi çerçevesinde çabaların daha erken sonuçlanabileceği, hidrojen yakıtının hammaddesi konusunda görüşlerin paylaşıldığı, tıbbi atık konusunun emisyon yoğunluğunun ciddi bir problem oluşturduğu, deniz, dalga vb. yenilenebilir enerjilerin önemi vurgulandığı konular tartışılmıştır. Demir çelik sektöründe karbon emisyonlarının nasıl düşürülebileceği üzerine yapılan çalışmaların “görüş” seviyesinde olduğu vurgulanmış ve hurda demir ve çelik oranının ayarlanamamasının inşaat sektöründe en çok karşılaşılan problem olduğu belirtilmiştir. Dijital Dönüşüm toplantılarında ise geleceğin beş farklı meslek başlığına (Görselleştirme, Otomasyon, Yorumlama, İş Birliği ve Bağlanabilirlik) odaklanan Üretim ve Dijital Dönüşüm konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir. Üretim sektörü ile Görselleştirme, Otomasyon ve Bağlanabilirlik meslek başlıkları arasındaki ilişki, endüstrilerden örnekler ve uygulamalarla vurgulanmıştır.

Çalıştayın ikinci günü, MYK alan uzmanları tarafından verilen meslek standardı metodolojisi ve önemi, ulusal meslek standartları ve hazırlama süreçleri, ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi eğitimleri ile devam etmiştir. Dijital ve Yeşil Dönüşüm perspektifinde Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Süreçleri çalıştayı davetlilerin aktif katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak Akçay Zileli’nin eğitim süresince tartışılan konuları ve sonuçları katılımcılara sunması ile sonlanmıştır.

Tüm katılımcılarımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ederiz.

Eğitimden Görüntüler

Eğitimden Görüntüler 1/9
Eğitimden Görüntüler 2/9
Eğitimden Görüntüler 3/9
Eğitimden Görüntüler 4/9
Eğitimden Görüntüler 5/9
Eğitimden Görüntüler 6/9
Eğitimden Görüntüler 7/9
Eğitimden Görüntüler 8/9
Eğitimden Görüntüler 9/9