TUYEP Medya ve Marka Eğitimi
23 Eylül 2022

Medya ve Marka Eğitimi

Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni altında gerçekleştirelecek Genel Eğitimler’den Medya ve Marka Eğitimi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun katılımıyla 5-6-22-23 Eylül tarihlerinde iki oturum olarak 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi.

Tüm katılımcılarımıza ve uzmanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Eğitimden Görüntüler

Eğitimden Görüntüler 1/2
Eğitimden Görüntüler 2/2