Maden Sektörü Meslek Haritalama Çalıştayı
17 Mart 2023

Maden Sektörü Meslek Haritalama Çalıştayı

Maden Sektörü Meslek Haritalaması Çalıştayı maden sektöründe icra edilen mesleklerin ve yeterlilik seviyelerinin belirlenerek haritalandırılması amacıyla 10 Mart 2023’de online, 13-16 ve 17 Mart 2023 tarihlerinde yüz yüze olmak kaydıyla Ankara’da Green Park Otel’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, bilgilendirme toplantısının ardından, grup çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Grup çalışmalarında beyin fırtınası ve iş analizi yöntemi ile söz konusu alanda yer alan meslekler; mevcut Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler ile daha önce gerçekleştirilen meslek haritalaması çıktıları da dikkate alınarak belirlenmiştir. Her çalıştay sonunda o gün çalışmaya katılan gruplar bir araya gelerek günün değerlendirmesini yapmıştır. Gruplar tarafından taslak meslek listeleri oluşturulmuştur. Hazırlanan taslak meslek listelerinde belirtilen mesleklerin maden sektörüne özgü ya da yatay (sektörler arası) meslek olup olmadığı tekrar değerlendirilmiştir. Çalıştaylarda ayrıca taslak meslek listelerinde yer alan her bir meslek için öngörülen yeterlilik seviyeleri Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) seviye tanımlayıcılarından faydalanılarak yeniden gözden geçirilmiştir. Oluşan nihai listeler diğer gruplarda yer alan temsilciler ile paylaşılmış ve onların da görüş ve katkıları alınmıştır.

Çalıştaydan Görüntüler

Çalıştaydan Görüntüler 1/4
Çalıştaydan Görüntüler 2/4
Çalıştaydan Görüntüler 3/4
Çalıştaydan Görüntüler 4/4