Denetim Değerlendirme Raporunun Tamamlanması Çalıştayı
17-18 Ekim 2022

Denetim Değerlendirme Raporunun Tamamlanması Çalıştayı

TUYEP Projesi faaliyetleri kapsamında, proje uzmanları tarafından TÜRKAK akreditasyon gereklilikleri ve MYK yetkilendirme kriterlerini karşılaştıran ve değerlendiren bir tablo hazırlanmış, tabloda mükerrer işlemlere ilişkin öneri getirilmiş ve önerinin gerekçesi açıklanmıştır.

17 – 18 Ekim 2022 tarihlerinde Meyra Palace Hotel’de düzenlenen Değerlendirme Raporunun Tamamlanması Çalıştayında ise her iki kurum tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde TÜRKAK akreditasyon kriterleriyle MYK kriterleri arasındaki örtüşmeleri önlemek, aynı kriterlerin mükerrer denetlenmesini önleyerek her iki kurumun yaptıkları denetimleri daha etkin hale getirmek, denetimlerde harcanan kaynakları (uzmanlık, zaman, masraflar) minimize etmek suretiyle personel belgelendirme faaliyetlerinin paydaşlar ve kamudaki güvenilirliğini artırmak hedeflenmiştir.

İlgi ve katkıları için tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Çalıştaydan Görüntüler

Çalıştaydan Görüntüler 1/2
Çalıştaydan Görüntüler 2/2