HOŞGELDİNİZ

“Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) için Teknik Yardım Projesi”, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Stratejik Planı’nda sözü edilen zayıf noktaların giderilmesi ve Kasım 2015’te MYK uzmanlarıyla gerçekleştirilen Problem Analizi Çalışması’nda belirlenen güçlüklerin önüne geçilmesi amacıyla tasarlandı. Bu projenin odak noktası; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulanması, farkındalık yaratma, MYK ve paydaşlarının kapasitelerinin arttırılması ve Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin kalite güvencesinin sağlanmasıdır.

TUYEP, Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve Avrupa sosyal modeline yaklaşma çabalarını desteklemek amacıyla AB IPA II İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse edilmektedir.

Bu proje, MYK’nın kapasitesinin arttırılmasına ve TYÇ’nin geliştirilmesine yönelik aktiviteleriyle İESP SOP hedeflerine doğrudan katkıda bulunarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, bireylerin istihdam için gerekli yeterliliklerle donatılabildiği ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına göre öğrenim görebildiği esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir eğitim sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) için Teknik Yardım Projesi GOPA Danışmanlık liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

OPERASYON BİLEŞENLERİ

TUYEP Operasyonunun amacı; Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, MYK’nın ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanmasının desteklenmesi, VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasıdır.
TUYEP Operasyonu; Teknik Yardım, VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı ve Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Programı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Aşağıdaki resimleri tıklayarak bu üç bileşen ve bunların içerdiği faaliyetler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Teknik Yardım Projesi
VOC-Test Merkezleri – III Hibe Programı
Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe – II Programı

PROJE HEDEFLERİ

“MYK ve ilgili kuruluşların personeline eğitimler verilecek, Sosyal ortaklar/ STK’lar/ yerel aktörler/ KOBİ’ler/ Mesleki Sınav ve Belgelendirme Kurumları çalıştay, brifing, teknik uzmanlar ve saha ziyaretleriyle desteklenecek, TYÇ yönetim yapısı işler ve kullanılır hale getirilecek ve Dış doğrulama sistemi işlevsel hale getirilecektir.”
Kurumsal Kapasite Arttırımı Bileşeni
Proje Hedefleri

TUYEP Projesi Hedefleri
2020-09-06T17:31:25+03:00
“MYK ve ilgili kuruluşların personeline eğitimler verilecek, Sosyal ortaklar/ STK’lar/ yerel aktörler/ KOBİ’ler/ Mesleki Sınav ve Belgelendirme Kurumları çalıştay, brifing, teknik uzmanlar ve saha ziyaretleriyle desteklenecek, TYÇ yönetim yapısı işler ve kullanılır hale getirilecek ve Dış doğrulama sistemi işlevsel hale getirilecektir.”Kurumsal Kapasite Arttırımı BileşeniProje Hedefleri
“MYK ve TYÇ ile ilgili farkındalık arttırma kampanya ve faaliyetleriyle bireylere erişilecektir.”
Farkındalık Arttırma Bileşeni
Proje Hedefleri
TUYEP Projesi Hedefleri
2020-09-06T17:32:49+03:00
“MYK ve TYÇ ile ilgili farkındalık arttırma kampanya ve faaliyetleriyle bireylere erişilecektir.”Farkındalık Arttırma BileşeniProje Hedefleri
“Araştırmalar/ Saha Çalışmaları/ Raporlar/ Etki Değerlendirmesi, İzleme & Değerlendirme/ AB Müktesebatı Uyum Tabloları gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.”
Bilimsel ve Teknik Çalışmalar Bileşeni
Proje Hedefleri
TUYEP Projesi Hedefleri
2020-09-06T17:33:20+03:00
“Araştırmalar/ Saha Çalışmaları/ Raporlar/ Etki Değerlendirmesi, İzleme & Değerlendirme/ AB Müktesebatı Uyum Tabloları gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.”Bilimsel ve Teknik Çalışmalar BileşeniProje Hedefleri
0
0
TUYEP Projesi Hedefleri

SON HABERLER

Son haber ve duyurular bu bölümde listelenmektedir, daha fazlası için lütfen HABERLER bölümümüzü inceleyin.

Recent Posts

Recent Posts